Hvor ofte skal du komme på klinikken?

Har du helbredstillæg, hjælper jeg gerne med at sende overslag til kommunen vedr. økonomisk tilskud.

Ved fremstilling af ny protese

1. Besøg
Du kommer til uforpligtende gratis samtale og behandlingsplan, hvor vi i fællesskab definerer dine behov, samt hvilken type og standard tandprotese du ønsker.

- eventuelt overslag udføres/sendes til kommunen

- du henvises evt. til tandlæge

- 1. aftryk tages

2. Besøg
Ved hjælp af den individuelt fremstillede aftryksske, tages der endeligt aftryk af gummerne og eventuelt resttandsæt.

3. Besøg
Jeg finder korrekt bidhøjde og i fællesskab evt. med en pårørende, finder vi tandfarver og form som passer lige netop dig og opfylder dine ønsker.
Tag gerne fotos med, hvor du viser dine tænder - såfremt du ønsker at tandprotesen skal "ligne" dine tidligere tænder.

4. Besøg
Du kommer, evt. med en pårørende, til tandopstillingsprøve.
Her er der mulighed for at prøve tandopstillingen i munden i en voksskabelon og/eller se den udenfor munden. Vi har mulighed for at rette på protesens udseende.
Dette er sidste gang i processen vi kan ændre udseendet.
Den færdiggøres først når du har accepteret udseendet

- Skal du have en tandudtrækningsprotese, dvs. en protese isat samme dag som du får fjernet tænder, koordinerer vi i fællesskab tider til tandudtrækning hos tandlæge og aflevering af protesen hos mig.

5. Besøg
Her modtager du tandprotesen, og der rådgives om brug og vedligeholdelse.
Afregning sker ved aflevering af tandprotesen.

Efter du har modtaget din tandprotese, får du tider til individuelt aftalte kontroller.
- Kontroller efter behandling er en del af min service uden beregning.

Alle behandlinger er individuelle og der kan derfor forekomme afvigelser.

 
Hosted by wegeberg
Klinisk Tandtekniker Sasha Pallisbeck  •  Algade 15 X  •  4000 Roskilde  •  Tel.: +45 46 75 42 01  •  kontakt@roskildetandteknik.dk